The memory
Up2green
Dự án biệt thự 2H, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Biệt thự 2H
Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh Duy
TA's House
Biệt thự BQ17, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Biệt thự BQ17
Dự án nhà nghiêng 15 độ, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Nhà 15o
Dự án nhà anh Hải, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Nhà anh Hải
Dự án H House, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
H House
Kem xôi dừa, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Kem xôi dừa
Dự án pixel, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Pixel
River Mark, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
River Mark
Dự án Nhà tổ mối, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Nhà tổ mối
Dự án biệt thự U9, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Biệt thự U9
Dự án NVT Apartment, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
NVT Apartment
Dự án Nhà Việt, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Nhà Việt
Dự án Hoa Tiêu Vũng Tàu, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Hoa tiêu
sân bay quốc tế Sihanoukville Airport - Campuchia
Sihanoukville Airport
Dự án Bệnh viện Âu Cơ, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
Bệnh viện Âu Cơ
Dự án iSchool, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh Duy
iSchool