23o5Studio Facebook    23o5Studio Email
Hot Line: 0939 359 950

DỰ ÁN Sihanoukville Airport - 23o5 Studio

Sihanoukville Airport-SH01Sihanoukville Airport-SH02Sihanoukville Airport-SH03Sihanoukville Airport-SH04Sihanoukville Airport-SH05Sihanoukville Airport-SH06Sihanoukville Airport-SH07Sihanoukville Airport-SH08Sihanoukville Airport-SH09Sihanoukville Airport-SH10Sihanoukville Airport-SH11Sihanoukville Airport-SH12Sihanoukville Airport-SH13Sihanoukville Airport-SH14Sihanoukville Airport-SH15Sihanoukville Airport-SH16Sihanoukville Airport-SH17

Sân bay quốc tế Sihanoukville Airport - Campuchia, công trình do 23o5 Studio (http://23o5studio.com.vn) và Redesign Group Newzeland (http://www.redesigngroup.com) cùng phối hợp thực hiện.

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh DuyTA's HouseDự án Hoa Tiêu Vũng Tàu, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh DuyHoa tiêuThe memoryUp2green
style="width:100%;" data-numposts="5" data-colorscheme="light">