23o5Studio Facebook    23o5Studio Email
Hot Line: 0939 359 950

DỰ ÁN Bệnh viện Âu Cơ - 23o5 Studio

Bệnh viện Âu Cơ-auco 01Bệnh viện Âu Cơ-auco 02Bệnh viện Âu Cơ-auco 03Bệnh viện Âu Cơ-auco 04Bệnh viện Âu Cơ-auco 05Bệnh viện Âu Cơ-auco 06Bệnh viện Âu Cơ-auco 07Bệnh viện Âu Cơ-auco 08Bệnh viện Âu Cơ-auco 09Bệnh viện Âu Cơ-auco 10Bệnh viện Âu Cơ-auco 11

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh DuyTA's HouseDự án Hoa Tiêu Vũng Tàu, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh DuyHoa tiêusân bay quốc tế Sihanoukville Airport - CampuchiaSihanoukville AirportThe memory
style="width:100%;" data-numposts="5" data-colorscheme="light">