23o5Studio Facebook    23o5Studio Email
Hot Line: 0939 359 950

DỰ ÁN Pixel - 23o5 Studio

Pixel-Pixcel 01Pixel-Pixcel 02Pixel-Pixcel 04Pixel-Pixcel 05Pixel-Pixcel 06

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh DuyTA's HouseDự án Hoa Tiêu Vũng Tàu, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh DuyHoa tiêuDự án Bệnh viện Âu Cơ, thiết kế bởi 23o5 Studio. KTS Ngô Việt Khánh DuyBệnh viện Âu Cơsân bay quốc tế Sihanoukville Airport - CampuchiaSihanoukville Airport
style="width:100%;" data-numposts="5" data-colorscheme="light">