23o5Studio Facebook    23o5Studio Email
Hot Line: 0939 359 950

GIẢI THƯỞNG

2014

NGUYEN VAN TROI APARTMENT DESIGN - Giải Nhất

Kiến trúc sư: Ngô Việt Khánh Duy

Đơn vị tổ chức: Công ty cổ phần Thanh Niên

2010

HOA TIEU TOWER COMPETITION - Giải Nhất

Kiến trúc sư: Ngô Việt Khánh Duy

Đơn vị tổ chức: Hoa tiêu - Vũng Tàu

2008

HP COLOUR WORLD ARCHITECHTURE DESIGN - Giải Nhất

Kiến trúc sư: Ngô Việt Khánh Duy

Đơn vị tổ chức: HP Việt Nam

2008

BLUECOPESTEEL DESIGN - TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ - Top 7 Chung Cuộc

Kiến trúc sư: Ngô Việt Khánh Duy

Đơn vị tổ chức: Bluscopesteel Việt Nam

2008

BLUECOPESTEEL DESIGN - TRẠM XE BUS BẾN THÀNH - Giải Khuyến Khích

Kiến trúc sư: Ngô Việt Khánh Duy

Đơn vị tổ chức: Bluscopesteel Việt Nam

2007

DESIGN COMPETITION HOUSE RURAL SUBURD - Giải Ba

Kiến trúc sư: Ngô Việt Khánh Duy

Đơn vị tổ chức: Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh